Regulamin eSklepu - Babyono

Regulamin eSklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.babyono.com

Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady: korzystania z sklepu internetowego www.babyono.com, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym www.babyono.com, wysyłania zamówionych towarów, płatności za zamówione towary, rezygnacji z zamówienia, odstąpienia od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

I.                   Sprzedawca

Sklep internetowy Babyono znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.babyono.com umożliwia dokonywanie zakupów towarów za pośrednictwem Internetu i jest własnością Sprzedawcy:

Babyono spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, 60-002 Poznań, ul. Kowalewicka 13, NIP: 7792533068, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000934582, email: babyono@babyono.pl, telefon: 61 839 05 33.

Biuro Obsługi Klienta:

ul. Kowalewicka 13, 60-002 Poznań

Tel: +48 61 839 05 33

E-mail: babyono@babyono.pl

II.                Zamówienie

1.      Informacje zawarte na stronie internetowej www.babyono.com – w tym m.in. zdjęcia, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny – stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.      W celu złożenia zamówienia (oferty kupna) Kupujący musi wybrać towar/-y (poprzez dodanie ich do Koszyka )  i wypełnić formularz adresowy, a następnie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wysłać zamówienie (ofertę kupna) do Sprzedawcy.

Kupujący otrzyma od Sprzedawcy automatyczny e-mail potwierdzający, że Sprzedawca zamówienie otrzymał („Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia”). Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia nie oznacza przyjęcia wysłanego przez Kupującego zamówienia (oferty kupna).

Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia (oferty kupna) zostanie potwierdzone poprzez wysłanie do Kupującego e-maila potwierdzającego przyjęcia zamówienia („Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia”). W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

3.      Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.babyono.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.  Do ceny zamówionych towarów należy każdorazowo doliczyć koszt przesyłki wyliczony w oparciu o ust. IV pkt. 3 niniejszego regulaminu.

4.      Akcje promocyjne, promocje specjalne dotyczące towarów dostępnych w sklepie internetowym www.babyono.com nie łączą się.

5.      Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument płatności – paragon (na życzenie Kupującego faktura VAT), który wraz z listem przewozowym załączany jest do przesyłki.

6.      Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienie formularza adresowego na stronie internetowej www.babyono.com danymi osobowymi (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa, adres zamieszkania / adres siedziby, e-mail, telefon, adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / adres siedziby, NIP w przypadku przedsiębiorstw) potrzebnymi do weryfikacji przez Sprzedawcę prawidłowości złożonego zamówienia i jego realizacji.

7.      Zamówienia na towary znajdujące się w sklepie internetowym www.babyono.com można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej www.babyono.com. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem babyono@babyono.pl.

8.      Na stronie internetowej www.babyono.com przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Status dostępności odnosi się wyłącznie do towarów znajdujących się Sprzedawcy.

9.      Klient rezygnujący z zamówienia do momentu otrzymania „Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia” proszony jest o zgłoszenie swojej rezygnacji na adres: sklep@babyono.pl.

10.   Składanie zamówienia (oferty kupna) przez Kupującego:

a)      Kupujący na stronie sklepu internetowego www.babyono.com może przeglądać towary.

b)      Wybrane przez siebie towary Kupujący może dodać do koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodać do koszyka”.

c)      Aby zobaczyć zawartość koszyka należy kliknąć na przycisk z napisem „Twój koszyk” w prawym górnym rogu ekranu.

d)      Ilość poszczególnych towarów w koszyku można zmienić przyciskami „-” i „+” , aby zrezygnować z wybranego produktu należy kliknąć przycisk „Usuń”.

e)      Jeżeli Kupujący posiada kupon rabatowy – powinien jego numer wpisać w polu „Wprowadź kod rabatowy”.

f)       Aby zakończyć wybór towarów Kupujący powinien kliknąć przycisk „Przejdź do następnego kroku”, może też kontynuować wybór towarów wtedy powinien kliknąć przycisk „Kontynuuj zakup”.

g)      Po przejścia do etapu „Przesyłka” – Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza adresowego, a po zakończeniu wprowadzania danych o kliknięcie przycisku „Przejdź do następnego kroku”.

h)      Następnie Kupujący na etapie „Podsumowanie” proszony jest o dokonanie wyboru sposobu płatności i dostawy.

i)        Kupujący, który chce ostatecznie wysłać zamówienie do Sprzedawcy (złożyć ofertę kupna towarów umieszczonych w „koszyku”) powinien nacisnąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, którego naciśnięcie nakłada na Kupującego obowiązek zapłaty kwoty wskazanej w polu „Razem do zapłaty”.

j)        W przypadku wybrania przez Kupującego wariantu „Płatność z góry” Kupujący przekierowywany jest na stronę systemu PayU.

k)      Fakt otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę potwierdzany jest za pomocą automatycznej zwrotnej wiadomości (Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia) wysyłanej na adres e-mail Kupującego podany w formularzu adresowym.

III.             Wysyłka

1.      Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby towary dostępne u Sprzedawcy wysyłane były w terminie 2 (dwóch) najbliższych dni roboczych – liczonych od następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło zaksięgowania zapłaty za nie na rachunku bankowym Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób „Płatności przy odbiorze”, Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby dostępne towary były wysyłane w terminie 2 (dwóch) najbliższych dni roboczych – liczonych od następnego dnia pod dniu, w którym zostało wysłane do Kupującego „Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia”.

2.      Sprzedawca wysyła towary tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.      Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem:

a)     firmy kurierskiej DPD, w terminie ustalanym indywidualnie pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą, od poniedziałku do piątku, między godziną 6:00 a 22:00,

b)     paczkomatów wskazanych na stronie www.babyono.com.

4.      Odbierając towar od Kuriera Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na opakowanie i sprawdzić czy nie uległo ono uszkodzeniu w transporcie (m.in. zalanie, zgniecenie, przebicie, naderwanie opakowania). Przesyłki Sprzedawcy zabezpieczone są firmową taśmą klejącą Sprzedawcy.

W przypadku przyjęcia przesyłki od Kuriera i dostrzeżenia wady opakowania lub towaru Kupujący powinien w obecności Kuriera sporządzić Protokół Szkody (podpisanym przez Kupującego i Kuriera) oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą. W przypadku ujawnienia wady towaru w terminie 7 dni od momentu odbioru przesyłki od Kuriera –  Kupujący proszony jest o natychmiastowe poinformowanie Sprzedawcy (np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o tym fakcie – co może umożliwić Sprzedawcy złożenie reklamacji do Kuriera. 

IV.              Płatność

1.      Jeżeli Kupujący nie wybierze formy płatności „przy odbiorze” i płatność za zamówiony towar nie nastąpi maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Sprzedawcę Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane i nie będzie realizowane. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy e-maila z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.

2.      Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar/-y:
a. „Płatność przy odbiorze” – należność jest pobierana przez kuriera, paczkomat.

b. „Płatność z góry” – płatność realizowana jest za pomocą systemu PayU.

3.      Kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy na terenie Polski:

a)      Przy zamówieniach o wartości łącznej towarów do 89 zł brutto koszty przesyłki pokrywa Kupujący:

– 15 zł brutto –  kurier DPD w przypadku płatności PayU.

– 11 zł brutto – paczkomaty, w przypadku płatności PayU

– 13 zł brutto – kurier Inpost, w przypadku płatności PayU.

– 15 zł brutto – kurier DPD, w przypadku wybrania wariantu „Płatności przy odbiorze”.

b)       Przy zamówieniach o wartości łącznej towarów powyżej 89,00 zł brutto:

– Dostawa gratis !!! – w przypadku płatności PayU – koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca.

V.                 Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy („ZWROT”)

1)      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów wydłużyliśmy ten czas do 31 dni. Do zachowania terminu przez Kupującego wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2)    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a)             obejmuje wiele przedmiotów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

b)             polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (np. pisemnie na adres: Babyono spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kowalewicka 13, Poznań 60-002). Konsument może skorzystać z poniższego wzoru Formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

„Imię i nazwisko Konsumenta:                                                          ……(miejscowość)…, dnia …… r.

adres

                                                           Adresat:

Babyono spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Kowalewicka 13

Poznań 60-002

Ja …………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów ……. Data zawarcia umowy ……………Data odbioru ………….r.

Czytelny podpis konsumenta …………………………………………..

Data ………”

3)     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4)    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku tym zwrotem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5)    Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Adres, na który należy dokonać zwrotu towaru: Babyono spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań 60-002, ul. Kowalewicka 13.

O ile jest to możliwe prosi się o zwrot towaru w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu (niepoklejonym i niepopisanym), tak by nadawał się on do powtórnej odsprzedaży. Zwracany towar należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

Celem uprawdopodobnienia zakupu u Sprzedawcy zwracanego towaru Konsument może załączyć do zwracanego towaru np. paragon, fakturę, itd.

6)    Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

7)    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8)    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1.       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2.       w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3.       w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4.       w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5.       w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.       w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.       w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8.       w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9.       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10.   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11.   zawartej w drodze aukcji publicznej;

12.   o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13.   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI.    Odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość towaru:

1.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.    Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.

3.    Sprzedawca odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4.    Wszystkie prezentowane przez sklep internetowy www.babyono.com towary są nowe. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar bez wad.

VII.           Reklamacja

1.      W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem dostępnym na stronie sklepu internetowego www.babyono.com Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą: telefoniczny – 61 8390533, lub mailowy – babyono@babyono.pl 

2.      Rozpatrzenie reklamacji nastąpi na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

3. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi jeżeli towar  ma wadę, Kupujący może:

1.      żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

2.      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.”

4.      Reklamacje na towary Kupujący proszony jest składać np. mailowo na adres: serwis@babyono.pl

5.      Kupujący proszony jest o przesłanie Sprzedawcy:

                                 I. Informacji o reklamowanym produkcie – firma Babyono wysyła po  uzgodnieniu telefonicznym                                        61 8390534, lub mailowym – serwis@babyono.pl   – kuriera pod wskazany adres,

                                II.  Pisma reklamacyjnego – możliwe jest skorzystanie z Formularza reklamacyjnego, którego wzór                                   został załączony pod regulaminem (skorzystanie z wzoru poniższego  formularza nie jest obowiązkowe),

                               III.  Kupujący powinien uprawdopodobnić okoliczności zakupu reklamowanego towaru u Sprzedawcy    (np. paragon, faktura, itd.).

6.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

7.      W razie niejasności lub pytań dotyczących procesu reklamacyjnego Kupujący proszony jest o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, w szczególności pod adresem poczty elektronicznej: babyono@babyono.pl

8.      Jeżeli  Sprzedawca nie uznał reklamacji, roszczeń Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Adresy instytucji mediacyjnych i arbitrażowych oraz zasady dostępu do ww. trybów i procedur dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. w zakładce „Konsumenci → Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

VIII.        Ochrona danych osobowych

1.      Dane osobowe przekazywane w formularzu adresowym za pośrednictwem strony internetowej www.babyono.com po uzyskaniu zgody Kupującego przetwarzane są przez Sprzedawcę – Babyono spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań 60-002, ul. Kowalewicka 13 w celu realizacji zamówienia, w szczególności wysłania Potwierdzenia Otrzymania i Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, dostawy przez firmę kurierską towaru pod wskazany przez Kupującego adres oraz obsługą Kupującego w zakresie umowy sprzedaży – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

2.      Dane osobowe przekazywane w formularzu adresowym za pośrednictwem strony internetowej www.babyono.com po uzyskaniu zgody Kupującego mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę – Babyono spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań 60-002, ul. Kowalewicka 13 – w celach marketingowych i akwizycyjnych, w szczególności do przesyłania newslettera i komentowania towarów – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

3.      Dane osobowe przekazywane w formularzu adresowym za pośrednictwem strony internetowej www.babyono.com po uzyskaniu zgody Kupującego mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę – Babyono spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań 60-002, ul. Kowalewicka 13 – w celach statystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

4.      Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres Babyono spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poznań 60-002, ul. Kowalewicka 13 lub adres poczty elektronicznej: babyono@babyono.pl.

5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6.      Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu adresowym, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

7.      Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.babyono.com –                 pliki ( „cookies”)

8.      W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: babyono@babyono.pl.

IX.              Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.       Wymagania techniczne do korzystania ze sklepu internetowego www.babyono.com są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer w wersji, Google Chrome w wersji, Mozilla Firefox w wersji, Opera w wersji, Safari w wersji), włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce internetowej oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej .

2.       Kupujący proszony jest o korzystanie z sklepu internetowego www.babyono.com zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

X.                 Postanowienia końcowe

1.      Newsletter to bezpłatny elektroniczny  biuletyn, w którym Kupujący informowany jest o aktualnych akcjach promocyjnych, wyprzedażach. Newsletter wysyłany jest wyłącznie Kupującym, którzy wyrazili chęć aby go otrzymywać. Podczas zapisywania do newslettera Kupujący zostanie poproszony o wskazanie adresu adres e-mail, na który ma być wysyłany newsletter. Z newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie. W takim przypadku podany przez Kupującego adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej. Informację o rezygnacji z newslettera należy przesłać na adres emaila: babyono@babyono.pl.

2.      Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia towarów znajdujące się w sklepie internetowym Babyono zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.babyono.com są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

3.      Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby przedstawione na stronie internetowej sklepu internetowego www.babyono.com informacje były prawidłowe i rzetelne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o towarach prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

4.      W razie niejasności lub pytań dotyczących regulaminu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

5.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6.      Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.babyono.com jest również wspieranie sprzedaży towarów znakiem firmowym Babyono przez dystrybutorów.

7.      Właścicielem znaku firmowego Babyono oraz sklepu internetowego www.babyono.com jest Babyono spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 60-002, ul. Kowalewicka 13.

8.      Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.babyono.com konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.