Produkty ze zmienioną stawką VAT - Babyono

Produkty ze zmienioną stawką VAT

Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., zgodnie z Ustawą z dn. 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751).